Леонід Ушкалов «Від бароко до постмодерну»

Презентація книги Леоніда Ушкалова «Від бароко до постмодерну» відбулась 13 червня 2011 року у «Книгарні Є».

«У цій книзі подані есеї, присвячені українській літератур­і XVII–XX століть, зокрема творчості Мелетія Смотрицького, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Григорія Квітки-Основ’яненка, Павла Тичини, Максима Рильського та інших письменників-класиків. Автор порушує цілу низку питань – від концепту самопізнання й морфології сексу в літературі часів бароко до б­іблійної герменевтики й естетики романтизму. Та про що б він не писав, українська література від давнини до сьогодні постає в його викладі цікавою, барвистою і глибокою».

Організатори заходу – Видавництво «Грані-Т» (Київ), «Книгарня Є», Харківський літературний музей. Модератор – Ростислав Мельників.

Іван Андрусяк  (видавництво «Грані-Т»)  — поет, прозаїк, літературний критик, перекладач.

ТетянаТрофіменко — представник Харківського літературного музею

Ростислав Мельників кандидат філологічних наук, член Національної Спілки Журналістів України, член Асоціації українських письменників, член Національної Спілки Письменників України зазначив, що книга «Від бароко до постмодерну» є суто Харківським проектом, адже створювалась і друкувалась у Харкові (ТОВ «Фактор-друк»).

«Видавництво «Грані-Т» – грані творчості, таланту, тріумфу, таємниці. Видавництво «Грані-Т», яке в основу своєї діяльності з 2006-го року поклало створення книги для дітей і культурологічної літератури для дорослих, бачить своє призначення у покращенні нашого світу через розвиток творчої думки і максимального розкриття інтелектуально-духовних здібностей людини» http://www.grani-t.com.ua/

Леонід Володимирович Ушкаловукраїнський літературознавець і письменник, доктор філологічних наук, професор Харківського державного педагогічного університету им. Г.С. Сковороди, автор академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів’я, науково-популярних праць, дитячих книжок, упорядник, редактор і коментатор численних наукових та художніх видань.

Нагороди

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. Григорія Сковороди (2007)

Премія НАН України імені І. Я. Франка за працю «Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів» (упорядкування, передмова, коментарі та примітки) (2010)

Леонід Ушкалов народився 5 листопада 1956 р. в містечку Краснопілля на Сумщині.

1977-1982 навчався на філологічному факультеті Харківського державного університету.

Після закінчення університетського курсу працює на посадах викладача, доцента (1993) й професора (1995) на кафедрі української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

У 1989 р. в Інституті літератури ім. Тараса Шевченка НАН України захистив кандидатську дисертацію («Творчість Григорія Сковороди і антична культура»), а в 1996 р. — докторську («Література українського бароко в її зв’язках із філософією»).

Сім’я:

Дружина – Олександра Ушкалова (Мількіна) — редактор, коректор і перекладач.

Син: Олександр (Сашко) Ушкалов — письменник і літературознавець.

Олександр Леонідович Ушкалов (21.06.83 ) — український письменник генерації-2000 (поет, драматург, прозаїк), літературознавець і перекладач. Кандидат філологічних наук.

Автор поезійної книжки «Перипатетика-блюз» (2002), збірки абсурдових п’єс «ESC» (2006), численних публікацій у популярних виданнях «Молода Україна», «Четвер», «Кальміюс», «Березіль», «Дикое поле», «Книжник-review», роману «БЖД» (Київ, Факт, 2007).

Упорядник поезійних антологій «Сьоме око» (2003), «Харків forever» (2004), «10 ЄВРОпейців» (2004). Увійшов до антології сучасної української прози «Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років» (2010).

Разом з Леонідом Ушкаловим став автором двох дитячих книжок, «Автобус», та «Вертоліт», виданих видавництвом Ранок. Перекладач сучасної німецькомовної поезії та прози. Авантюрний велосипедист-дальнобійник.

Леонід Ушкалов та Сашко Ушкалов

Статті про життя й наукову діяльність професора Леоніда Ушкалова друкувалися в кількох довідниках і словниках в Україні та за кордоном: «Dictionary of International Biography, Twenty-Sixth Edition» (Cambridge, 1999), «Письменники Харкова» (Харків, 2003), «Хто є хто в Україні» (Київ, 2006).

Книжки Леоніда Ушкалова:

 • Нариси з філософії Григорія Сковороди (1993)
 • Світ українського бароко: філологічні етюди (1994)
 • Григорій Сковорода і антична культура (1997)
 • З історії української літератури XVII—XVIII століть (1999)
 • Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду (2001)
 • Два століття сковородіяни: бібліографічний довідник (2002)
 • Григорій Сковорода: семінарій (2004)
 • Есеї про українське бароко (2006)
 • «На риштованнях історії української літератури»: дещо про рецепцію нашої класики. (2007)
 • Сковорода та інші. Причинки до історії української літератури (2007)
 • Григорій Сковорода (2009)
 • Тарас Шевченко (2009)
 • Від бароко до постмодерну: есеї (2011)

Леонід Ушкалов про ідею створення книги «Від бароко до постмодерну»:

«Ця збірка есеїв з’явилася завдяки Іванові Андрусяку – чудовому поету, прозаїку, перекладачеві та есеїсту, а крім того, моєму старому знайомому. Саме від нещодавно запропонував мені укласти її для книжкової серії «De profundis» видавництва «Грані-Т». Я з радістю погодився на Іванову пропозицію, зібравши під однією обкладинкою те найцікавіше, що вдалося написати упродовж останніх трьох років. Подані тут матеріали досить різні за проблематикою, за обсягом, за характером і за стилістикою, але їх об’єднує мій пієтет до української класики та мій сьогоднішній досвід її професійного читача»

Відкривав презентацію літературний редактор видавництва «Грані-Т» — Іван Андрусяк.

Іван Андрусяк:

«У Леоніда Володимировича є декілька надзвичайно важливих рис, які є рисами ідеального вченого: компетентність, мудрість людини і уміння говорити про важливі і складні речі, мовою не просто науковою, а людською. Мовою, яку зрозуміє не лише фаховий філолог, а й людина мисляча, адекватна, досвідчена. Саме тому  «Від бароко до постмодерну»

 «Від бароко до постмодерну» — це поєднання есеїв та статей
ЗМІСТ
Полеміка як чин самопізнання (Метелій Смотрицький)
Що таке щастя «по-могилянському»?
Бароко сексуальне
Філологія – служниця богослів’я,
Сковорода та Біблія (варіації на тему Юрія Шевельова)
Святі отці в Сковороди
Есей про «вічну педагогіку» Сковороди
Чим були гроші для Сковороди
Квітка до «Основ’яненка»
Шевченко читає «Естетику» Лібельта
Коментар до творів Шевченка
З моєї Шевченківської енциклопедії
«Поезія не вмирає» (есей про Тичину та Рильського)
Література галицька, слобідська та інші.
Література як «ліствиця Якова»

Леонід Ушкалов. Кілька слів про книгу:

«Першим іде есей про Метелія Смотрицького – письменника, чию роль в українській літературі важно переоцінити…Есей під назвою «Полеміка як чин самопізнання (Метелій Смотрицький)» я написав на основі доповіді, виголошеної восени 2007 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Віл уперше побачів світ у редагованому професором Богданом Крисою збірнику наукових праць «Біля джерел українського бароко» — третій випуск серії «Львівська медієвістика».

«Так само «незнаною землею» є й проблематика тілесності в українській літературі старої доби, порушена мною в есеї «Бароко сексуальне», де мова заходить про українську барокову морфологію сексу. Цю роботу я написав на замовлення професора Вроцлавського університету Агнієшки Матусяк для дев’ятого тому серії «Великі теми культури в слов’янських літературах», що її ось уже багато років видає Інститут слов’янскої філології Вроцлавського університету. А для попереднього восьмого, тому ж цієї таки серії, який був присвячений темі грошей, я підготував невелику працю «Чим були гроші для Сковороди»

«Сковорода та Біблія з’явилась у ході підготовки повної академічної збірки творів нашого філософа, яку я здійснював під егідою Академії Наук України»

«Подані в цій книзі матеріали про Тараса Шевченка – це, сказати б, фрагменти ще незавершеного проекту під умовною назвою «Моя Шевченківська енциклопедія»… Я хочу спробувати відтворити Шевченкову візію світу, тобто те, як поет сприймав і розумів різні фізичні і психологічні стани, риси характеру, природні явища, час і простір, екзистенціалії, побут, мистецтво…»

«… Харківське видавництво «Фоліо» запропонувало  мені укласти том вибраних поезій Тичини і Рильського. Правду кажучи, спершу ідея вмістити під однією обкладинкою твори таких несхожих один для одного поетів видалась мені дивною. Утім, що більше я думав над нею то більш привабливою і цікавою вона ставала. Справді-бо Тичина і Рильський можуть бути чудовими дзеркалами один щодо одного, бот навіть щодо всієї української літератури ХХ століття»

«Ближче до кінця книги я подаю есей під назвою «Література галицька, слобідська та інші». Це моя «репліка» в обговоренні лекції Юрка Прохаська «Чи можлива історія «галицької літератури»? , підготовлена на прохання Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету. І знову той самий принцип дзеркального відображення.  Цього разу слобідська література виступає у ролі дзеркала літератури галицької»

«А завершують книгу мої міркування про «вертикальну» спрямованість українського письменства, викладені в формі покрайних записів на берегах книги професора Люблінського університету імені Марі Кюрі-Склодовської Ігоря Набитовича «Універсум sacrum’y у художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму»)

«Словом, у цій збірці шановний читай знайде низку варіацій на теми української літератури «від бароко до постмодерну»… Буду радий, якщо вони зацікавлять читачів книжкової серії видавництва «Грані-Т  «De profundis».

Іван Андрусяк, Леонід Ушкалов, Ростислав Мельників

Ігор Зарудько PR-відділ Книгарні Є

Олександр Савчук  — видавець, канд. філос. наук, заступник директора з наукової роботи Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди, викладач ХНУ імені В. Н. Каразіна, братчик Харківського кобзарського цеху.

Олена Рибка і Тетяна Трофіменко

Катерина Насредінова

При использовании информационных и фотоматериалов https://ursukhov.wordpress.com/ ссылка на источник и наличие информации об авторе статьи обязательны.

Обсуждение закрыто.